„Машине и опрема за дрвну и дрвнопрерађивачку индустрију у Србији“ назив је конференције одржане у оквиру стручног пратећег програма Сајма намештаја. На Конференцији, коју су организовале чланице Немачко-српске привредне коморе, закључено је да Србија од дрвне индустрије годишње остварује суфицит од готово 200 милиона долара, што је сигуран показатељ да је дрво значајан производ српске привреде и да представља велики потенцијал домаће економије.

После ових података, које је на почетку овог стручног скупа изнео Мартин Кнап, директор Немачко-српске привредне коморе, о стању дрвноиндустријског сектора у Србији говорио је и Бранко Главоњић, професор Шумарског факултета у Београду. Он се осврнуо на израду нове националне стратегије развоја дрвне индустрије Србије:

– Настојимо да Србија постане препознатљива по производима од дрвета са високом додатом вредношћу. Уз технолошку модернизацију предузећа, у наредних пет година очекујемо експанзију овог дела привреде. До 2022. дрвна индустрија би требало да оствари извоз од 700 милиона долара, рекао је Главоњић.

На Конференцији су изнети бројни значајни подаци: у дрвноиндистријском сектору Србије тренутно је упослено 23 хиљаде радника, што је мање него пре 20 година када је тај сектор запошљавао 37 хиљада радника. Поред тога, у производњи намештаја и дрвној индустрији у Србији 95 одсто учесника су микро и макро предузећа, а преосталих пет процената чине средња предузећа.

Улрих Вилд, консултант програма извозне иницијативе Министарства за економију и енергетику СР Немачке, рекао је да је изузетно задовољан што су немачке компаније присутне на београдском Сајму намештаја, што су представиле своје нове технологије и успеле да иницирају потенцијалну сарадњу са српским предузећима.