Свој рад, који се заснива на три главна принципа – ефикасност, транспарентност и бенефиције за бизнис и друштво, на Сајму туризма представиће и Министарство туризма Републике Бугарске.

Приоритет Министарства је стварање неопходних услова за стабилан раст туризма, али и усклађивање пословања туристичке привреде са бугарским законима. Стварање конкурентне туристичке привреде, која ће допринети квалитетнијем животу, такође је један од циљева Министарства туризма. Развоју туризма допринеће и одржива производња, повећана продуктивност и конкурентност, а ови сегменти заснивају се на напредним технологијама, иновацијама и савременој индустријској производњи.

Уз унапређење националне туристичке привреде, бугарско Министарство туризма ствара услове и за глобални раст и формирање одрживих индустријских кластера. Константно се ради и на стварању повољнијег амбијента за инвестирање у ову привредну грану – смањује се бирократија, процедуре за бављење бизнисом су поједностављене и транспарентне, а предузетници имају могућност да ефикасније управљају својим пословима.