Компанија РАФАКО основана је 1949. године и запошљава око 2000 радника. Одувек је била повезана са енергетиком, нудећи пројектовање и производњу котлова и постројења за заштиту животне средине.

РАФАКО је лидер на пољском тржишту енергетске опреме и истовремено највећи произвођач котлова у Европи. Лидер је и у области постројења за одсумпоравање мокрим и полусувим методама, као и постројења за отпепепљивање.

Седиште Компаније и главни производни погони се налазе у месту Рацибóрз, а у претходних неколико година основани су пројектни бирои у Gliwicama, Częstochowi и Београду.

Rafako

РАФАКО је у могућности да понуди пројекте по принципу „кључ у руке“ у области постројења за производњу енергије из фосилних горива, пре свега котловска острва, укључујући подкритичне и надкритичне котлове са сагоревањем угљеног праха у лету, ЦФБ котлове, ХРСГ и котлове са сагоревањем на решетки, као и постројења за пречишћавање димних гасова и другу опрему. Наша понуда обухвата и котлове за сагоревање отпада и биомасе.

На Сајму Енергетика 2017 у Београду желе да представе посетиоцима део своје комплексне понуде из области енергетике и заштите животне средине. Сматрају да би за тржиште Србије посебно била интересантно њихово искуство у најсавременијим технологијама конвенционалне енергетике, укључујући и котлове са надкритичним параметрима, инсталације одсумпоравања, денитрификације и отпепепљивања, као и системе за термичку обраду отпада.