Књижара „Професор Момчило Грубач“ је прва специјализована правна књижара на ширем простору Балкана. Основана је са жељом да се заинтересованој стручној јавности, а посебно науци (правној) понуде готово сва правна издања са простора Еx YU на једном месту.

Књижара за сада поседује издања преко 30 регионалних издавача, као и најновију литературу на енглеском и немачком језику, a налази на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.