Финални дан 40. Међународног сајма превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду – „112 EXPO“, биће обележен и изузетним пратећим програмом.

У великој сали хале 4 Београдског сајма од 11 до 12:45 х планиран је конференцијски блок „Сагласности из области заштите од пожара као део обједињене процедуре у складу са новим Законом о планирању и изградњи“ у организацији Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС.

На истом месту, од 12:50 до 15,00 часова, из домена добре праксе биће анализирана проблематика „Усавршавања знања лица за безбедност и здравље на раду“, у организацији више компетентних институција и организација. За то време, али у малој сали хале 4, биће одржан јавни час за ученике основних школа, под називом „Безбедност и здравље на раду“.

У малој сали, од 13 до 15 часова, биће уприличено традиционално такмичење студената у области безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара – студија случаја. Такмичење организује и у њему учествује неколико високошколских установа и државних институција.

Пратећи програм, али и овогодишњи сајам „112 EXPO“, требало би да се заврше округлим столом „Повећање капацитета и јачање улоге регионалних организација цивилног друштва ЦСО за побољшање услова рада и дијалога са јавним институцијама“. Скуп почиње у 15 часова, такође у малој сали хале 4, а организатор је Удружење за безбедност и здравље на раду Србије.