ПЛАСТИК ГОГИЋ је лидер у производњи пластичних канти за смеће и контејнера у југоисточној Европи.

Поседују савремене машине и опрему, који омогућавају ефикасне технолошке процесе на преко 6.000 м2 затвореног и 20.000 м2 отвореног простора.

Њихови производи се извозе у преко 30 земаља и могу се наћи на улицама градова на три континента. То се посебно односи на канте са два точка, затим контејнере са четири точка, стубне уличне канте као и округле канте са поклопцем. Погодне су за различите потребе, израђују се у више боја и запремина, а користе се за рециклажу и одвајање отпада као што је пластика, папир, стакло итд.

Plastik Gogić