Ни петак, 14. октобар, трећи и завршни дан сајмова Енергетика 2016. и „EcoFair 2016“. неће проћи без тематских узлета у овим областима.

Тако је планирано да у „енергетској“ Плавој сали хале 1А Београдског сајма од 10 до 17 часова буде одржан низ бодованих предавања у организацији Инжењерске коморе Србије, као што су „Мини хидроелектране – од идеје до реализације“, „Потреба за компензацијом реактивне енергије“, „Ограничавајући фактори у широј примени обновљивих извора у Србији“, „Природни гас у гасној техници“, „Органски Ранкинов циклус (ОРЦ) са аспекта перспективе у садашњем тренутку енергетике“; „Директива 2014/68/ЕУ Европског парламента и измене у односу на Директиву 97/23/ЕЦ“ и друга.

За то време ће, такође од 10 до 17 часова, „еколошка“ Зелена сала у истој сајамској хали бити место одржавања предавања као што су „Одговорно управљање отпадом у комуналном сектору – рециклажна дворишта „, „Сарадња науке и привреде у области заштите животне средине“, „Економски инструменти за потребе управљања отпадом из угла индустрије отпада и рециклера“, „Зелено предузетништво“, „Предлози за решавање заосталих проблема – историјско загађење и дивље депоније, допринос индустрије у процесу успостављања система управљања отпадом“. Следи блок посвећен „Системском решењу наплате еко таксе у пуном обиму и кажњавање несавесних загађивача“, а онда и „Безбедно управљање хемикалијама и значај информисања јавности“, „Образовање стручних кадрова из области заштите животне средине“ те „Друштвена одговорност кроз едукативни програм рециклаже и заштите животне средине“ (на штанду ЈКП Градска чистоћа Београд).

Истовремено, у хали 1, на штанду НИС-а, од 11 часова планирано је представљање постројења за пречишћавање воде у Новом Милошеву, а на штанду ЈП ЕПС, од 11 х до 13 часова, низ презентација посвећених „Обновљивим изворима енергије ЈП ЕПС“, „Ревитализацији ХЕ Зворник“, „Унапређењу процеса одржавања рударске механизације увођењем система агрегатне замене великих склопова поводом сервиса и ремонта“, „Надзору и управљању даљинским системом за предодводњавање“, „Уградњи ГПС у помоћну механизацију и контроли утрошка“, „Унапређењу безбедности и здравља у ТЕ Костолац“. Биће организоване појединачне презентације и на другим штандовима.