НЕТИНВЕСТ је домаћа компанија специјализована за развој и пројектовање објеката из области обновљивих извора енергије. Нуди услуге консултовања, које покривају све фазе доношења одлука у вези са инвестицијама, затим израде генералних пројеката и претходних студија оправданости, израде идејних и главних пројеката са студијама оправданости, као и потпуну подршку током изградње и експлоатације објеката.

Нетинвест је учествовао и у пројекту изградње прве српске мале соларне електране, након чега је учествовао у бројним пројектима изградње малих соларних електрана – од иницијалне оптимизације локације, студије изводљивости, комплетног дизајна и припреме документације за добијање дозвола.

Компанија тренутно ради на великом пројекту рехабилитације петнаест мини хидроелектрана за ЈП ЕПС у координацији са АФЦ-ом. На пољу хидроелектрана Нетинвест нуди консалтинг, процесирање и анализу прикупљених података на основу којих наши експерти спроводе студију изводљивости и накнадни развој пројекта хидроелектране.

NETINVEST

Када је у питању имплементација и развој објеката за експлоатацију ветропотенцијала, Нетинвест нуди услуге попут инсталације опреме за мерење ветра (према ИЕЦ 64100 стандарду), израде мапа ветропотенцијала, оптимизације распореда будућег ветропарка, све до завршних корака у пројектовању. Компанија Нетинвест је подигла преко 50 анемометарских стубова у Македонији, Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

У делокруг услуга које нуди Нетинвест улази и менаџмент пројеката, као и услуге израде прорачуна енергетске ефикасности објеката од стране ЕБРД ЕЕ и ГИЗ сертификованих стручњака. Као иновацију у области услуга које нуди Нетинвест вреди поменути и вршење услуга имплементације кућне аутоматизације или „паметна кућа“ система као официјелни представник Vantage Home Automation Systems, која пружа интегрисану контролу вашег дома.

Фирма поседује сертификате следећих стандард система: ИСО 9001; ИСО 14001; ОХСАС 18001; ИСО 27001 ; ИСО 50001.