Научно-технолошки парк Београд основан је јуна 2015. године у партнерству Владе РС (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду, с циљем да се убрза технолошки развој земље стварањем повољног амбијента за трансфер знања, развој нових технологија, комерцијализација иновација, умрежавање и стимулисање раста економије засноване на знању кроз повезивање привреде и науке.

Успостављање и развој НТП Београд подржала је и Влада Швајцарске (Швајцарски секретаријат за економске послове – СЕКО) кроз трогодишњи пројекат „Научно-технолошки парк Београд – нови извозни инструмент Србије“, који има за циљ унапређење извоза високотехнолошких и иновативних производа и услуга из Србије.

НТП Београд је намењен домаћим и страним растућим технолошко-развојним компанијама (МСП и развојна одељења великих компанија) и стартап и „spin off“ компанијама (кроз програм Пословно-технолошког инкубатора – БИТФ).

На основу Стратегије научно-технолошког развоја Србије, приоритетне области за чланство, су информационо-комуникационе технологије, биомедицина, нови материјали и нанотехнологије, енергетика и енергетска ефикасност, пољопривреда и храна.

После само једне године постојања, у НТП Београд послује 60 високотехнолошких компанија и тимова (37 стартап компанија и тимова и 23 растуће компаније, од којих су 10 развојни центри страних компанија) које радно ангажују више од 500 младих инжењера.

НТП Београд нуди технолошко-развојним компанијама пакет инфраструктурних и стручних услуга које подстичу њихов убрзан раст и развој. Низом активности НТП Београд пружа компанијама олакшан приступ студентима, истраживачима, лабораторијској опреми Универзитета у Београду, пословно саветовање у различитим областима, приступ финансијским фондовима организовањем састанака са потенцијалним инвеститорима, те подстиче умрежавање и интернационализацију кроз организовање B2B и B2G састанака са потенцијалним партнерима на националном и међународном нивоу.