Након усвајања Одлуке Народне скупштине Републике Србије о укидању ванредног стања, Београдски сајам је започео са предузимањем низа мера и активности како би постепено нормализовао своје пословање. Сајмови и изложбе су неопходна „брза трака“ за опоравак економије после пандемије КОВИД-19, нарочито за мала и средња предузећа, која представљају кичму сваке економије и за које су сајмови и директни сусрети најзначајнији продајни и маркетиншки канал.

Међународна унија сајмова (UFI), објавила је документ са препорукама за поновно отварање сајамских изложби и Б2Б сусрета након појаве КОВИД-19. Предложене мере имају за циљ да се сајамске манифестације организују у контролисаном и сигурном окружењу, како за посетиоце, тако и за излагаче и све запослене. Београдски сајам ће се у свом будућем пословању и организовању сајмова, примењивати све наведене мере и препоруке.

Сајамска инудстрија у свету, почиње постепено да оживљава своје активности. У том смислу је у Кини, у граду Хунану од 30. марта до 5. априла одржан велики сајам аутомобила, са учешћем више од 100 различитих брендова који су излагали на површини већој од 60 хиљада м2. Након Кине, даљи кораци у организовању сајмова и изложби се предузимају и на највећем европском сајамском тржишу у Немачкој.

На иницијативу Немачког удружења сајмова (AUMA), усвојена су правила која су организовање сајмова одвојила од осталих масовних окупљања, те је дата могућност да се, уз спровођење посебних мера, сајмови могу поновно организовати почевши од 30. маја. Све ово су охрабрујући први знаци постепене нормализације привредног живота.

Надамо се да ћемо, у периоду који је пред нама, поново успешно организовати сајмове и изложбе. Први корак у том правцу је планирано одржавање Сајма грађевине SEEBBE од 24. до 27. јуна на Београдском сајму, под слоганом „Снови у основи“. Успешно организовање овог сајма, уз све мере превенције и контроле епидемије које се буду примењивале, представљаће и победу свих нас, и наш допринос економском и социјалном опоравку наше земље.

Наставимо да заједно градимо снове!