14 – 16. децембар 2023.

Предмет излагања: елементи за складишта, виљушкари, палете, алати и различити типови металне галантерије.

ХАЛЕ

Хала 2

ОРГАНИЗАТОР

A&L Expo

Владимира Поповића 6
11070 Нови Београд

e-mail: office.alexpo@gmail.com
web: www.alexpo.rs

Тел: + 381 11 711 1685