23 – 25. новембар 2021.

Међународни сајам енергетике (са УФИ лиценцом) највећи је годишњи регионални скуп компанија, корпорација, предузећа, институција и професионалаца у секторима који се баве електричном енергијом, угљем, нафтом и гасом, обновљивим изворима енергије, енергетском ефикасносношћу и рударством.

И излагачки и конференцијски сегмент Сајма енергетике укључују све тематске поднивое – од научно-истраживачког рада, преко производње и експлоатације, до обогаћивања, дистрибуције, транспорта, складиштења или непосредног коришћења природних ресурса.

С разлогом носи одредницу међународне манифестације, али акценат је и на његовом тржишном карактеру, односно прилици да се представе и повежу инвеститори, произвођачи опреме, ресорна администрација, финансијске институције и локалне самоуправе.

Пријавни материјал за излагаче

ХАЛЕ

Хала 2

РАДНО ВРЕМЕ

10:00 – 17:00 часова

УЛАЗНИЦЕ

Улаз је слободан.
Цена паркинга је 150 РСД по сату.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

Пратећи програми сајмова Енергетика, Ecofair и 112 Експо оцртавају суштину актуелних питања и дилема којима се баве институције и компаније у овим областима.

Све сесије пратећег програма одржавају се у конференцијској сали хале 2Ц Београдског сајма.

Већ првог дана одржавања ових сајмова, у уторак, 23. новембра, Министарство заштите животне средине у оквиру Ecofaira организује предавања на теме:

 • 12:30-13:00 – Циркуларна економија – спроведене активности и планови
 • 13:00-13:30 – Геопарк „Ђердап“
 • 13:30-14:00 – Активности Министарства у борби против климатских промена
 • 14:00-14:30 – Управљање отпадом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у оквиру 112 Експо, проблематизује теме као што су:

 • 13:00-13:30 – Ефекти извршених инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду
 • 13:30-14:00 – Запошљавање особа са инвалидитетом у условима пандемије – рад на даљину, мере заштите запослених особа са инвалидитетом и подстицају послодавцима
 • 13:30-14:00 – Солидарно предузетништво – другачији начин пословања
 • 14:00-14:30 – Радно ангажовање по основу уговора у раду и уговора ван радног односа
 • 14:30-15:00 – Одговор система социјалне заштите на ковид-19 – нове организације рада
 • У оквиру 112 Експо за 14 часова је планирана и презентација Руско-српског хуманитарног центра, са филмом у трајању од 7 минута.

У среду, 24. новембра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, такође у оквиру 112 Експо, препоручује заинтересованима:

 • 12:00-12:30 – Ергономску стратегију за превентиву мишићно-коштаних обољења
 • 12:30-13:00 – Управљање ризиком умора
 • 13:00-13:30 – Примену прописа, начин и поступак управљања безбедношћу и здрављем на раду
 • 13:30-14:30 – Демонстрацију коришћења виртуелне ћелије

Истог дана, од 10 до 13 часова, Центар за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност Привредне коморе Србије презентује „Текуће и планиране активности“ у областима које покривају Енергетика и Ецофаир.

У 13:20 на програму су Иновације у области енергетике и екологије „Made in Serbia” (Алу Марком, ONO Bikes, Composting, Green Decor и други)

У четвртак, 25. новембра, од 11 до 12 часова, у склопу Енергетике, КНЕСС Група из Украјине представља „Европске пројекте обновљиве енергије“.

У наставку програма Министарство заштите животне средине делегира следеће теме:

 • 12:00-12:30 – Резерват биосфере „Мура – Драва – Дунав“.
 • 12:30-13:00 – Финансирање инфраструктуре за управљање отпадним водама, обједињено са активностима које су спровођене са сектором за управљање пројектима
 • 13:00-13:30 – Постројење за пречишћавање отпадних вода у Рашкој.

Уз све то, на штанду Српских произвођача паметних бројила, биће свакодневно презентирана „најновија решења из домена даљинског управљања“.

Пратећи програми сајмова Енергетика, Ecofair и 112 Експо оцртавају суштину актуелних питања и дилема којима се баве институције и компаније у овим областима.

Све сесије пратећег програма одржавају се у конференцијској сали хале 2Ц Београдског сајма.

Већ првог дана одржавања ових сајмова, у уторак, 23. новембра, Министарство заштите животне средине у оквиру Ecofaira организује предавања на теме:

 • 12:30-13:00 – Циркуларна економија – спроведене активности и планови
 • 13:00-13:30 – Геопарк „Ђердап“
 • 13:30-14:00 – Активности Министарства у борби против климатских промена
 • 14:00-14:30 – Управљање отпадом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у оквиру 112 Експо, проблематизује теме као што су:

 • 13:00-13:30 – Ефекти извршених инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду
 • 13:30-14:00 – Запошљавање особа са инвалидитетом у условима пандемије – рад на даљину, мере заштите запослених особа са инвалидитетом и подстицају послодавцима
 • 13:30-14:00 – Солидарно предузетништво – другачији начин пословања
 • 14:00-14:30 – Радно ангажовање по основу уговора у раду и уговора ван радног односа
 • 14:30-15:00 – Одговор система социјалне заштите на ковид-19 – нове организације рада
 • У оквиру 112 Експо за 14 часова је планирана и презентација Руско-српског хуманитарног центра, са филмом у трајању од 7 минута.

У среду, 24. новембра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, такође у оквиру 112 Експо, препоручује заинтересованима:

 • 12:00-12:30 – Ергономску стратегију за превентиву мишићно-коштаних обољења
 • 12:30-13:00 – Управљање ризиком умора
 • 13:00-13:30 – Примену прописа, начин и поступак управљања безбедношћу и здрављем на раду
 • 13:30-14:30 – Демонстрацију коришћења виртуелне ћелије

Истог дана, од 10 до 13 часова, Центар за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност Привредне коморе Србије презентује „Текуће и планиране активности“ у областима које покривају Енергетика и Ецофаир.

У 13:20 на програму су Иновације у области енергетике и екологије „Made in Serbia” (Алу Марком, ONO Bikes, Composting, Green Decor и други)

У четвртак, 25. новембра, од 11 до 12 часова, у склопу Енергетике, КНЕСС Група из Украјине представља „Европске пројекте обновљиве енергије“.

У наставку програма Министарство заштите животне средине делегира следеће теме:

 • 12:00-12:30 – Резерват биосфере „Мура – Драва – Дунав“.
 • 12:30-13:00 – Финансирање инфраструктуре за управљање отпадним водама, обједињено са активностима које су спровођене са сектором за управљање пројектима
 • 13:00-13:30 – Постројење за пречишћавање отпадних вода у Рашкој.

Уз све то, на штанду Српских произвођача паметних бројила, биће свакодневно презентирана „најновија решења из домена даљинског управљања“.

ОРГАНИЗАТОР

БЕОГРАДСКИ САЈАМ

Јелена Тошић Стојиљковић, координатор
тел: +381 (0)11 2655-486

Александра Николић, сарадник на пројекту
тел/факс: +381 (0)11 2655-305

Даница Кордић, сарадник на пројекту
тел/факс: +381 (0)11 2655-556

Богдан Вујовић, сарадник на пројекту
тел: +381 (0)11 2655-842

e-mail: energetika@sajam.rs

ПОКРОВИТЕЉ

СТАТИСТИКА 2019.

број излагача:150
изложбени простор:4.000 м2
посетилаца:више од 6.000

ГАЛЕРИЈА