Media Market

27 – 31. октобар 2021.

Сајам информисања, комуникација и маркетинга. Уз презентацију медија, омогућује и њихов непосредни сусрет са бројном публиком, јер је ова манифестација практично део традиционалног Међународног београдског сајма књига. То, наравно, није случајно – публика ових сајмова се „преклапа“, јер су оба важна за културу и уметност, али и општу информисаност и свакодневни живот.

Медиа маркет представља и другачији оквир за комуникацију са партнерима-оглашивачима, маркетиншким и ПР агенцијама, штампарима, дистрибутерима… Омогућује директан „судар“ са конкуренцијом, дијалог са представницима државе, као и Б2Б контакт између писаних и електронских медија.

Читалачка публика сада има „аргумент више“ да крај октобра резервише за обилазак традиционалних октобарских дешавања на Београдском сајму.

ОРГАНИЗАТОР

БЕОГРАДСКИ САЈАМ

Мугдим Шехалић

телl: 011/2655-136

e-mail: mugdim.sehalic@sajam.rs

СУОРГАНИЗАТОР

Издавачко предузеће СЕНИОР МЕДИА д.о.о.

Македонска 28, 11000 Београд

Контакт: Неђа Крсмановић

Тел: +381 11 322 6916; +381 64 833 8057

e-mail: office@seniormedia.rs

ГАЛЕРИЈА