ИРМА ПРОЈЕКТ СИСТЕМ ДОО је компанија основана 1992. године, од када успешно делује у области заштите животне и радне средине од аерозагађења у свим секторима индустрије, а посебно у области експлоатације и прераде минералних сировина, у енергетици, металургији, цементној, дрвној, индустрији папира и стакла, термотехници, термоенергетици, петрохемији, третману отпадних вода и многим другим.

Асортиман компанијских услуга, поред осталог, обухвата и пречишћавање димних гасова, отпрашивање индустријских постројења, индустријску вентилацију, пнеуматски транспорт, транспортне водове и дистрибутивну мрежу гасовитих и текућих флуида, пречишћавање воде од чврстих материја…

ИРМА ПС својим корисницима обезбеђује реализацију пројеката по систему „кључ у руке“, реконструкцију, ревитализацију, надзор и одржавање објеката, израду студија и анализа, мерења емисија, консалтинг итд. Осим делатности у области заштите животне и радне средине бави се пројектовањем, израдом и надзором индустријских постројења из области термотехнике, термоенергетике и петрохемије.

Референтна листа пројеката обухвата оне реализоване у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, али и на тржиштима Русије, Енглеске, Немачке и Бразила.