Институт „Михајло Пупин“ је водећа српска научноистраживачка организација са дугом традицијом у примењеним истраживањима и развоју специфичних хардверских и софтверских решења у информационо-комуникационим технологијама.

Као и претходних неколико година Институт на Сајму технике наступа под покровитељством Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Није нескромно рећи да је, мерено бројем домаћих и иностраних пројеката, Институт најуспешнија српска научноистраживачка организација. Постигнуте резултате и разноврсност у раду на пројектима најбоље илуструје поставка на штанду Института где су приказана решења са 15 пројеката које финансира Министарство и на којима је Институт или носилац пројекта или учесник. У Институту „Михајло Пупин“ се увек труде да резултате који настану истраживачким радом на пројектима Министарства што пре претворе у маркетабилне производе и пласирају на тржиште. Због тога су и многа решења која су представљена на овогодишњем сајму већ нашла своје место у многим привредним организацијама у земљи и окружењу. Можда најбољи пример за то је поставка симулатора АРС АМЕГ 3020 за симулацију технолошког процеса и управљачког система у Термоелектрани „Никола Тесла“, која у реалном времену приказује стање на блоку А3.

Од осталих остварених резултата на Сајму технике посебно су представљени:

Резултати пројекта „Софтверско окружење за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима“: Систем за подршку одлучивању у кризним ситуацијама на аеродрому, FLARE – Унапређена софтверска компонента за позиционирање у затвореном простору у ванредним ситуацијама, Софтверски симулатор микро-мреже за производњу енергије из обновљивих извора, затим Техничко решење за одређивање оптималног 64-битног фајл система на Linux оперативном систему и примена на ЛПА апликацију, Почетни симулатор нишанџије тенка Т-55, Железничке светиљке за семафор, ГИВА – мултимедијални уређај са применом на контролу осветљења, Приказ решења за наплату путарине на новој наплатној станици „Врчин“, МИКМЕ бежични микрофон, Хиперредундантни вишесегментни робот с попустљивом структуром за инспекцију тешко приступачних и уских простора, итд.

Осим рада на пројектима, Институт има и значајне референце у реализацији сложених управљачких и информационих система. Захваљујући иновативном приступу у решавању проблема и сталном праћењу најновијих научних и технолошких трендова, стручњаци Института доприносе развоју и модернизацији пословања својих клијената увођењем комплексних ИКТ решења по систему „кључ у руке“.