„INZA PROTECTING PEOPLE“ је регионална пословна група коју данас чине компаније подељене у три групе делатности према концепту „превенција – спремност – одговор“ и која представља лидера у области инегрисаних система безбедности.

ИНЗА превенција (ИНЗА Институт за заштиту од пожара и експлозије Сарајево и ИНЗА институт за управљање ризицима и научноистраживачки рад Београд). Компанија је регионални смо лидер у области научно-истраживачког рада усмереног ка развијању и унапређењу система заштите и спасавања у оквиру признатих међународних и ЕН стандарда, при чему има успостављену пословну сарадњу по моделу јавно-приватног партнерства са секторима за ванредне ситуације и заштиту и спасавање Министарства сигурности БиХ, Министарства унутрашњих послова Србије, Министарства унутрашњих послова Црне Горе.

ИНЗА спремност (ИНЗА Лаб – друштво за техничке анализе, пројектовање и надзор Сарајево, ИНЗА БСС – друштво за пројектовање и техничке сервисе Београд, Пословница Подгорица, Пословница Скопље). Пружање широког спектра услуга и роба из области заштите од пожара, безбедности/заштите на раду, заштите околине, те физичко-техничке заштите људи и имовине.

ИНЗА одговор (ИНЗА Агенција за физичко-техничку заштиту људи и имовине Сарајево). Сертификовано особље води професионалну евиденцију путем најсавременије софтверске базе података о свим објектима уговорних клијената.

ИНЗА се препоручује интегрисаним системима заштите и спасавања у локалним заједницама.