И финале стручног пратећег програма сајма EcoFair 2017, у петак 6. октобра, у „зеленој сали“ хале 1А Београдског сајма, вредно је сваке пажње и посете.

Тамо се од 10:30 до 11:30 х одржава панел под називом „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у функцији заштите животне средине“ са презентацијом пројеката замене енергената у објектима јавне намене. У првом делу програма представници града Чачка говоре о „одрживом коришћењу отпадне биомасе као обновљивог енергента“ на примеру властитих потреба и могућности, а потом следи „случај“ Бајине Баште и биоенергетског села Костојевићи. Панел завршава дискусијом, поукама и препорукама.

У наставку програма, на истом месту, од 11:40 до 12:10, компанија Yunirisk се бави „третманом муљева са пречистача отпадних вода“. Ова компанија се бави збрињавањем индустријског отпада, трајно трансформише различити индустријски и комунални отпад у безопасни материјал који има употребну вредност и који се може користити за различите намене. Њихова технолошка линија омогућава да се од улазних, било течних, чврстих, муљевитих отпада добија као финални производ материјал који може да се одлаже у природи и представља неопасну материју која не загађује и не девастира животну околину. Од тог материјала се праве бетонски и опекарски производи, подлоге за изградњу путева, служе као додатак чврстим и индустријским горивима, у производњи асфалта и брикета, може да и иде у цементару као адитив, додатак у производњи цемента.

За све то време, од 10 до 17 часова, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд на свом штанду подучава о „друштвеној одговорности кроз едукативни програм рециклаже и заштите животне средине“.

Сасвим довољно за репрезентативно еколошко финале EcoFair-а.