Основна делатност ДОМЕСА из Дуге Ресе, Хрватска, јесте одржавање радних медија у индустрији, односно преносника енергије као што су хидрауличка, турбинска и подмазивачка уља, компримовани ваздух, вода, емулзије и остали расхладни медији. То подручје обухвата:

  • Услугу филтрирања и микрофилтрирања уља, ХФЦ медија и емулзија те припадајућих система
  • Испитивање виталних параметара уља на лицу места те лабораторијско испитивање узорака уља
  • Израду и испоруку филтарских и микрофилтарских елемената за уље, компримовани ваздух, воду, емулзије и различите поступке отпрашивања, као и испоруку филтарских уређаја за филтрацију уља, ХФЦ медија и воде.

Подручје деловања ове компаније чине и системи за отпрашивање у производним погонима, складиштима и свугде тамо где се током производних процеса или поступака ствара прашина и/или крупније механичке честице, уљне и/или емулзијске магле и димови.

Осим наведених активности одржавања у индустрији, њихову делатност употпуњује и додатна опрема као што су еколошке машине за прање машинских делова, еколошки абсорбенти разливених текућина, пумпе за уклањање воденог каменца…