ГРАФИКУМ је домаће предузеће које је фокусирано на наше локално тржиште и подршку фирмама које се баве бизнисом у оквиру графичке индустрије. Без доброг сервиса и подршке свака инвестиција, па и она најмања, несигурна је. Из тог разлога компанија има моћан сервис унутар фирме, али и поуздане спољне сараднике. И брендови које заступају су најбољи или међу најбољима.

Графикум има и студио за израду клишеа и захваљујући Kodak FLexcel NX опреми коју поседује има константан раст у производњи клишеа, а остварује и висок ниво у квалитету штампаних отисака који су мерљиви са дубоком и офсет штампом.

У оквиру свог наступа на Графими 2019. Графикум је организовао предавање о томе како лако и економично штампати колоре и постићи доследан квалитет боја кроз различите технологије штампања, те о решењима која компанија CGS нуди у вези са колор менаџментом, стандардизацијом и оптимизацијом штампе, а предавач је Gilbert van Cauwenberg из CGS Publishing Technologies, који ће посетиоцима бити на располагању све време трајања сајма.