У четвртак, другог дана сајмова Енергетика 2016. и „EcoFair“ 2016. стручни пратећи програм је више него репрезентативан.

Тако је Свечана сала управне зграде Београдског сајма од 10 до 16 х резервисана за учеснике конференције „Коришћење биомасе у енергетске сврхе – пут ка успешнијем пословању“. Током две обимне сесије предмет презентација и дискусија биће инвестиције у пројекте/постројења за производњу електричне енерфгије у Србији; законодавни и институционални оквир у области обновљивих извора енергије у Србији, развој тржишта биомасе у Србији, УНДП-ГЕФ-пројекат; платформа за трговину биомасом; имплементација финансијских механизма подршке пројектима енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије; подршка развоју тржишта малих модуларних система за даљинско грејање и хлађење у градовима и општинама… Следе могућности коришћења биомасе у пословању; модели уговора о дугорочном снабдевању биомасом, енергетски засади у Србији – потенцијали и могућности; технички прикази/презентације ЦХП постројења која се граде на територијама општина Бач, Алибунар, Алексинац…

У Плавој сали хале 1А Београдског сајма, од 11 па све до 17 х биће учесници „Дана инвестиција“, чије ће се експертизе односити на теме „Развој пројекта изградње трећег блока у ТЕ Костолац Б“, „Шта рударству доноси зелени пројекат ‘Унапређење заштите животне средине у Рударском басену Колубара'“, „Обновљиви извори енергије – перспективе и изазови“, „Потенцијали сировина и могућности за улагање – Покретање новог инвестиционог циклуса у минералном сектору“ и друге.

Коначно, Зелена сала хале 1А намењена је за специфично еколошку проблематику. Од 10 па све до 16,30 х тамо ће на дневном реду бити „Закључци са светског Конгреса о управљању отпадом“, „Резултати ревизије националних паркова Србије“, „Спелеолошка истраживања система Увачких пећина и Церјанске пећине“, „Презентација образовних постера: Водоземци Србије, Вилин коњици Србије, Птице северне Сумадије“, „Програми контроле микробиолошког квалитета воде за пиће из централних водоводних система на територији Београда у 2015. години“, „Улога заинтересованих страна у креирању политике у области борбе против климатских промена“, „Заштита ваздуха и озонског омотача“, „Национална платформа за инклузију сакупљача отпада“, „Дан комуналаца региона – представљање донаторских пројеката у Србији и региону“, „Рециклери амбалажног отпада вс Држава – да ли радимо заједно?“ и друге теме.

Сви програми реализују се на експертском нивоу и окупљају елитне стручњаке из надлежних државних, привредних, научно-истраживачких, образовних институција и организација.