Београдски сајам и Romexpo из Букурешта, највећи румунски сајам, потписали су Меморандум о сарадњи. Оба сајма су чланови Међународне уније сајмова – UFI и Уније сајмова централне Европе – CEFA, тако да су закључивањем Меморандума формализовали сарадњу и подигле је на виши ниво.

Меморандумом је предвиђено да обе компаније заједнички раде на промовисању сајмова и изложби које организују, да заједнички организују сајмове и изложбе ако за то постоје могућности, као и да размењују све информације које доприносе подизању стандарда у сајамском пословању. Оваквим пословањем сајмови доприносе јачању и даљем унапређењу економских односа две пријатељске земље.

Београдски сајам ће у наредном периоду настојати да овакав вид сарадње оствари и са другим сајамовима у региону и Европи.