Предузеће Ацонс д.о.о. из Новог Сада је овлашћени заступник фирме Delta Electronics. Бави се продајом опреме за аутоматско управљање, као и израдом управљачких система по захтеву корисника.

Продајни програм фирме обухвата

  • програмабилне логичке контролере (ПЛЦ),
  • операторске панеле (ХМИ),
  • фреквентне, температурне и процесне регулаторе,
  • серво системе (мотори, драјвери, планетарни редуктори),
  • сензорику.

У сектору производње одредница су управљачки системи и машине, а у домену услуга предузеће се препоручује израдом апликативних софтвера по захтеву корисника.