„Smart Mobility“, kao „velika prilika za razvoj održive mobilnosti“, naziv je foruma koji se u okviru sajma iSEC – Pametni telefoni održava u petak, 6. oktobra, od 10:30 do 16 časova, u „crvenoj sali“ hale 1A Beogradskog sajma.

Široki dijapazon tema obuhvata i tehnološku i fenomenološku problematiku od senzora do pametnih telefona, počevši od razumevanja budućih izazova do centralnog planiranja, pametna vozila bez vozača, pametne karte i beskontaktne tehnologije, upravljanje u realnom vremenu, besprekornu, zelenu i inteligentnu mobilnost itd.

Planirano je da se posle uvodnog izlaganja o „simbiozi pametne mobilnosti i pametnog grada“ prof. dr Slavena M. Tice, sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, počasnog potpredsednika Međunarodne asocijacije za javni transport (UITP), forum održi u formi sedam prezentacija.

Tako je od 11:00 do 11:20 h na programu tema „Sistem javnog transporta – usluga ili ključ za razvoj održive mobilnosti“ (prezenteri: Predrag Živanović, Stanko Bajčetić, dr Branko Milovanović i Andrea Nađ, Saobraćajni fakultet BU); od 11:20 do 11:40 tema „Pametno parkiranje kao element pametnih i sigurnih gradova“ (prezenteri doc. dr Jelena Simićević, Saobraćajni fakultet BU); od 11:40 do 12:00 tema „Upravljanje saobraćajem u pametnim gradovima“ (prezenteri doc. dr Nikola Čelar, Saobraćajni fakultet BU); od 12:00 do 12:20 h tema „Kontraverze pametnog grada“ (prezenteri prof. dr Branko Stanić i doc. dr Ana Trpković sa Saobraćajnog fakulteta BU).

Agenda se nastavlja studijama slučajeva pametne mobilnosti – iskustvima iz realnih sistema. Od 12:20 do 12:40 h na programu je tema prezentacija „BusPlus – više od sistema naplate“ (Veljko Vlahović – Apex Solution Technology, Beograd); od 12:40 do 13:00 „E-commerce u pametnim gradovima“ (Vojislav Galić – Quiddita, Beograd); od 13:00 do 13:20 „Razvoj e-busa u Beogradu – iskustva iz eksplatacije“ (Željko Milković i Slobodan Mišanović – GSP „Beograd“) i od 13:20 do 13:40 „TraPer – Transport Performance Tool“ (Aleksandra Dimitrijević – PTC – Public Transport Consult).

U nastavku prezenterskog dela programa, od 13:55 do 14:30 sledi okrugli sto sa temom „Smart mobility – velika prilika za razvoj održive mobilnosti“.

„Crvena sala“ je potom „poprište“ još dve teme. Od 14:50 do 15:10 ISACA Beograd se bavi „Tranzicijom ka pametnim i sigurnim gradovima i COBIT-om 5“, odnosno načinom na koji se mogu postići ciljevi koji su definisani na „7th Green Standards Week“ koristeći COBIT 5 Framework. Konačno, od 15:35 do 16:00 Belit – Belgrade Information Technologies zaključuje temom „Smart citizen – Smart society – Smart living“.