29 – 31. avgust 2023.

Međunarodni sajam prehrambenih proizvoda, tehnologija i opreme za prehrambenu industriju.

HALE

Hale 1 i 4

ORGANIZATOR

A&L Expo

Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd

e-mail: office.alexpo@gmail.com
web: www.alexpo.rs

Tel: + 381 11 711 1685