28 – 30. novembar 2023.

Međunarodni sajam komunalnih tehnologija – CTF (Communal Technologies Fair), jedinstven je i najreprezentativniji događaj ovog tipa na prostoru zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Sajam ima poslovno – edukativni karakter sa ciljem povezivanja ključnih aktera komunalne delatnosti, proizvođača, kupaca, inženjerskog kadra…
CTF je jedinstvena prilika da se ostvare kontakti, razmene ideje i unapredi komunalna delatnost Srbije i regiona.

ORGANIZATOR

Top Events Team doo

Bulevar vojvode Mišića 14, Beograd
Vladimir Živanović
e-mail: topeventsteam@gmail.com
mob: 065 500 800 7