Agro Belgrade logo

27 – 29. januar 2022.

Agro Belgrade 2022 je vodeći sajamsko – konferencijski događaj za region Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, koji okuplja najvažnije kompanije iz oblasti voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, kao i većinu poljoprivrednih zadruga iz Srbije.

Sajamski deo je rezervisan za preko 1.000 izlagača, uključujući najveće svetske kompanije, dok će se prateći konferencijski programi i okrugli stolovi baviti aktuelnim izazovima, kao što su primena savremenih tehnoloških rešenja u poljoprivredi, organska proizvodnja, EU politike u poljoprivredi i uticaji klimatskih promena na proizvodnju hrane.

ORGANIZATOR

Top Events Team DOO

Bulevar vojvode Mišića 14/V/9
Vladimir Živanović, direktor
tel: +381 11 2655651
e-mail: office@agrobelgrade.com
web: www.agrobelgrade.com