Компанија Cards Print је своје пословање посветила решењима за идентификацију и сигурност корисника. Специјализована је за производњу пластичних картица, оковратних тракица, опреме за идентификацију запослених и продају штампача за штампу пластичних картица.

Компанија је пословање започела израдом пластичних картица и оковратних тракица, да би временом делатност била проширена на области безбедности правних и физичких лица. У асортиман је увршћена и security линија која је концентрисана на сигурност корисника. Овим су обухваћени системи закључавања аустријске компаније EVVA, у којима се једним кључем може откључати више просторија. Предност оваквих цилиндара и кључева јесте технологија израде, где се кључеви не могу копирати.

За контролу приступа практичним се показало решење компаније EVVA, где се приступ и додељивање приступа различитим просторијама омогућава електронским цилиндрима.

Cards Print

За компаније које имају велики број корисника кључева и којима је важно да тачно знају ко је и када имао приступ одређеном делу фирме или возилима, као ефикасно решење су понуђени електронски кабинети за управљање кључевима.

Систем евиденције радног времена је систем који пружа власницима компанија увид у статус запослених у реалном времену. Између осталих извештаја овај систем омогућава увид у то ко је од радника каснио на посао или прекорачио дозвољено време за паузу, као и то ко је остао дуже на послу или је дошао раније на посао.

На сајму Графима посетиоцима је пружена прилика да се упознају са процесом ембосирања картица, као и са решењима за сигурност штампарија, маркетиншких агенција, малих и великих компанија.