„Сликовите“ сајамске бројке

У оквиру обележавања 7. јуна – Светског дана сајамске индустрије, који је на међународном нивоу установљен прошле године, представљено је пословање Београдског сајам у претходној години, али и утицај сајамског пословања на економију Београда и Србије. Бројке су врло сликовите и врло јасно говоре о значају сајамске делатности и ван капија ове институције.

Укупан економски ефекат пословања Београдског сајма у 2016. години (који обухвата директне, индиректне и индуковане ефекте на националну економију), процењен је на 12,7 милијарди динара – толико износи вредности продате робе и услуга, као и четири милијарде динара бруто додате вредности.

Чисто директни ефекти пословања Београдског сајма у 2016. години на пореске приходе процењени су на 2,4 милијарде динара.

На сајмовима и изложбама које организује Београдски сајам годишње се оствари 24.327 привремено-повремених послова. Преведено у еквивалентан број запослених са пуним радним временом, током целе године је – 1724.

Приредбе на Београдском сајму током претходне године привукле су у наш главни град и његове хотеле 48.646 страних и 19.384 домаћих гостију, који су остварили потрошњу од скоро једне милијарде динара.

Сваки динар, који је својим пословањем остварио Београдски сајам, у односу на националну економију увећава се 11 пута.

2017-06-08T12:06:41+00:00 08.06.2017.|Новости|