СИТОТЕХНИКА се бави извозом, увозом, заступањем страних фирми, дистрибуцијом, продајом и одржавањем опреме и материјала за штампу, пре свега производњом и прометом машина и материјала у области солвентне, текстилне, УВ штампе, ситоштампе, катера (секача фолија), термо преса, софтвера за штампу… Има сопствени развој и производњу опреме, а сарађује са водећим светским произвођачима компонената, опреме и графичке технологије.

Заступа водеће светске фирме за производњу репроматеријала и опреме за графичку делатност, а нуди и комплетан инжењеринг за оснивање малих радњи и већих графичких погона за солвентну, УВ, сито, инк-џет, тампон и текстилну штампу.

Sitotehnika