Менаџмент

Менаџмент 2017-04-26T09:05:16+00:00
име и презиме / функција телефон e-mail
Данка Селић
генерални директор
+381 (0)11 2655-001 danka.selic@sajam.rs
Горица Шкипина
заменик генералног директора
+381 (0)11 2655 548 gorica.skipina@sajam.rs
Милош Опсеница
директор Сектора организационо техничке подршке и логистике
+381 (0)11 2655-511 milos.opsenica@sajam.rs
Славко Јовановић
директор Сектора за финансијске, правне и опште послове
+381 (0)11 2655-502 slavko.jovanovic@sajam.rs
Никола Андрић
руководилац Службе организације пројеката
+381 (0)11 2655-002 nikola.andric@sajam.rs
Александар Ивковић
руководилац Службе маркетинга
+381 (0)11 2655-718 aleksandar.ivkovic@sajam.rs
Дејан Милутиновић
саветник за корпоративне послове
+381 (0)11 2655-622 dejan.milutinovic@sajam.rs
Татјана Благојевић
шеф кабинета генералног директора
+381 (0)11 2655-513 tatjana.blagojevic@sajam.rs