112 EXPO

2 – 5. октобар 2018.

Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду – 112 EXPO, бави се проценом и управљањем ризицима у ванредним ситуацијама и у области безбедности и здравља на раду. Прецизније – превентивом: заштитом од пожара, поплава, земљотреса, хемијских акцидената, повреда на раду; реаговањем у ванредним ситуацијама; безбедношћу и здрављем на раду.

Уз припремљеност, веома је важна и опремљеност, а о њој морају да брину сви – држава, институције, фирме и појединци. Модерна манифестација заснована на новим технологијама, најсавременијим научним достигнућима, врхунској опреми и средствима.

ХАЛЕ

Хала 2

ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ

појединачна улазница300 РСД
групна улазница *100 РСД
улазница за студенте (са индексом)100 РСД
паркинг (по сату)100 РСД

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

112 EXPO prateći program

ОРГАНИЗАТОР

БЕОГРАДСКИ САЈАМ

Зоран Глигорић, координатор
тел: +381 (0)11 2655-486
факс: +381 (0)11 3615-298

Богдан Вујовић, сарадник на пројекту
тел: +381 (0)11 2655-842

e-mail: 112@sajam.rs

СТАТИСТИКА

број излагача:86 (из четири државе)
изложбени простор:2.600 m2
посетилаца:6.000

ГАЛЕРИЈА