Menadžment

Menadžment 2016-11-17T13:07:32+00:00
ime i prezime / funkcija telefon e-mail
Danka Selić
generalni direktor
+381 (0)11 2655-001 danka.selic@sajam.rs
Gorica Škipina
zamenik generalnog direktora
+381 (0)11 2655 548 gorica.skipina@sajam.rs
Miloš Opsenica
direktor Sektora organizaciono tehničke podrške i logistike
+381 (0)11 2655-511 milos.opsenica@sajam.rs
Slavko Jovanović
direktor Sektora za finansijske, pravne i opšte poslove
+381 (0)11 2655-502 slavko.jovanovic@sajam.rs
Nikola Andrić
rukovodilac Službe organizacije projekata
+381 (0)11 2655-002 nikola.andric@sajam.rs
Aleksandar Ivković
rukovodilac Službe marketinga
+381 (0)11 2655-718 aleksandar.ivkovic@sajam.rs
Dejan Milutinović
savetnik za korporativne poslove
+381 (0)11 2655-622 dejan.milutinovic@sajam.rs
Tatjana Blagojević
šef kabineta generalnog direktora
+381 (0)11 2655-513 tatjana.blagojevic@sajam.rs