Hala 2

Hala 2 je projektovana iz dva spojena kvadratna dela, svaki u dve etaže, od kojih se tri etaže koriste kao izložbena površina, a četvrta za magacine i pomoćne prostorije.

Hala ima i galeriju iznad dva nivoa.

Oba dela hale pokrivena su ljuskastom konstrukcijom od armiranog betona debljine 9 cm. Maksimalna visina hale u temenu je 22,62 m.

Svi obimni zidovi izložbenog prostora, izuzev dva zida u nivou B, su u staklu od poda do kalota.

Ukupna površina hale je 14.427 m2, od čega se za izložbenu površinu koristi 9.239 m2, a klub poslovnih ljudi 1.192 m2.

Hala ima grejanje i ventilaciju.

Nivo A

Tehnički podaci:

Površina za izlaganje 2.921 m2

  • Teretna ulazna vrata ka Bulevaru maksimalna dimenzija 500 x 585 cm
  • Teratna ulazna vrata ka Hali 1A maksimalna dimenzija 355 x 485 cm
  • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom, nosivost 800 i 1.200 kg
  • Maksimalna visina u temenu hale 22,6 m
  • Maksimalna visina uz zid pod galerijom 5,65 m
  • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
  • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
  • Telefonska instalacija postoji
  • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
  • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova
  • Priključak na struju na svakom mestu
  • Nivo B

    Tehnički podaci:

    Hala 2 nivo B skica

    Površina za izlaganje 3.080 m2

  • Teretna ulazna vrata, maks. dimenzija 520 x 435 cm
  • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom, nosivost 2.000 kg/m2
  • Maksimalna visina do plafona 5,17 m
  • Najmanja visina do ventilacije 4,15 m
  • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
  • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
  • Telefonska instalacija postoji
  • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
  • Opšta rasveta nedovoljna za rasvetu štandova
  • Priključak na struju na svakom mestu
  • Nivo C

    Tehnički podaci:

    Hala 2 nivo C skica

    Površina za izlaganje 2.626 m2

  • Teretni lift dim. 285 x 220 x 200 cm, nosivosti 1.000 kg
  • Pod, betonska ploča sa cementnom košuljicom, nosivost 1.200 kg/m2
  • Maksimalna visina u temenu hale 19,92 m
  • Maksimalna visina uz zid pod galerijom 2,95 m
  • Dovod jake struje za demonstracije 3 x 380 V, 50 Hz
  • Dovod jake struje za rasvetu 220 V, 50 Hz
  • Telefonska instalacija postoji
  • Dovod i odvod vode za demonstracije na određenim mestima
  • Opšta rasveta nije dovoljna za rasvetu štandova
  • Priključak na struju na svakom mestu
  • Galerija Hale 2

    Tehnički podaci:

    • Dužina galerije dela ka Hali 1A je 41 m
    • Širina galerije dela ka Hali 1A je 14,1 m
    • Visina galerije ka Hali 1A od poda je 3,6 m