Na 39. Međunarodnom sajmu grafičke, papirne i kreativne industrije Grafima najuspešnijim izlagačima dodeljena su tradicionalna priznanja i nagrade.

PRIZNANJA za ukupni kvalitet dobili su:

„ZLATNI PEČAT“
ČUGURA PRINT d.o.o., Beograd

„SREBRNI PEČAT“
ALFA DIGITAL d.o.o., Beograd

„BRONZANI PEČAT“
DIFOL DIGITAL d.o.o., Beograd

Stručni žiri ocenjivao je eksponate u šest robnih grupa i odlučio da DIPLOME dodeli sledećim izlagačima:

ROBNA GRUPA „KNJIGE“

„ZLATNI PEČAT“
ČUGURA PRINT d.o.o., Beograd
za knjigu „80 godina – Tradicija i razvoj“, Ekonomski fakultet u Beogradu

„SREBRNI PEČAT“
POLITIKA a.d., Beograd
za knjigu „Dilan Dog – Majke i očevi“

ROBNA GRUPA „ČASOPISI, REVIJE I NOVINE“

„ZLATNI PEČAT“
GAMA DIGITAL CENTAR d.o.o., Beograd
za časopis „Grafika“

„SREBRNI PEČAT“:
POLITIKA AD, Beograd
za časopis „Mali zabavnik“

ROBNA GRUPA „AMBALAŽA I AKCIDENIČNI PROIZVODI“

„ZLATNI PEČAT“
ČUGURA PRINT d.o.o., Beograd
za Nivea displej

„SREBRNI PEČAT“
ARTISJET, Peking – Kina
za identifikacionu karticu

ROBNA GRUPA „REKLAMNA GRAFIKA“

„ZLATNI PEČAT“
CARDS PRINT d.o.o., Pančevo
za VIP prezentacione foldere u fascikli

„SREBRNI PEČAT“
ČUGURA PRINT d.o.o., Beograd
za katalog Advertout

ROBNA GRUPA „GALANTERIJSKI PROIZVODI I KOLEKCIJE“

„ZLATNI PEČAT“
ČUGURA PRINT d.o.o., Beograd
za rokovnik i kutiju za olovke FCB Afirma

ROBNA GRUPA „MAŠINE, UREĐAJI I SOFTVER ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU“

„ZLATNI PEČAT“
ALFA DIGITAL d.o.o., Beograd
za Xerox Versant 3100

„SREBRNI PEČAT“
FORTUNA DIGITAL d.o.o., Beograd
za HP Latex L570

„SREBRNI PEČAT“
DIFOL DIGITAL d.o.o., Beograd
za Roland LEF-200

Stručni žiri Beogradskog sajma radio je u sastavu: Srećko Bugarinović (predsednik), Kristina Jovanović i Velibor Božović.