Kontakt

Kontakt 2017-02-10T14:05:17+00:00

Informacije

  • telefon: +381 (0)11 2655-555

Blagajna

  • telefon: +381 (0)11 2655-820, 2655-174

Beogradski sajam

  • adresa: Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija
  • telefon: +381 (0)11 2655-555
  • e-mail: info@sajam.rs

Press

Inspektorat izložbenog prostora

HALA 1 telefon/faks e-mail
Igor Gljivica
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-190
+381 (0)11 2655-191
hala1@sajam.rs
Nikola Aperlić
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-190
+381 (0)11 2655-191
hala1@sajam.rs
HALE 2 i 1a telefon/faks e-mail
Mile Mekterović
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-241
+381 (0)11 2655-240
hala2@sajam.rs
Zoran Batinić
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-241
+381 (0)11 2655-240
hala2@sajam.rs
HALE 3 i 3a telefon/faks e-mail
Goran Sušanj
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-340
+381 (0)11 2655-341
hala3@sajam.rs
Rade Pušonjić
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-340
+381 (0)11 2655-341
hala3@sajam.rs
HALA 4 telefon/faks e-mail
Biljana Gorenčevska
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-848
+381 (0)11 2655-014
hala4@sajam.rs
Željko Kovačević
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-848
+381 (0)11 2655-014
hala4@sajam.rs
HALA 5 i OTVORENI PROSTOR telefon/faks e-mail
Zoran Milenković
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-260
+381 (0)11 2655-261
hala5@sajam.rs
HALE 7, 8 i 9 telefon/faks e-mail
Zorica Jovanović
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-740
+381 (0)11 2655-280
hala7@sajam.rs

Zakup konferencijskih sala

Kontakt osoba Telefon/faks e-mail
Jovica Dimitrijević
rukovodilac Odeljenja privremenog zakupa
+381 (0)11 2655-809 jovica.dimitrijevic@sajam.rs