112 EXPO

13 – 15. oktobar 2020.

Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, bavi se procenom i upravljanjem rizicima u vanrednim situacijama i u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Preciznije – preventivom: zaštitom od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata, povreda na radu; reagovanjem u vanrednim situacijama; bezbednošću i zdravljem na radu.

Uz pripremljenost, veoma je važna i opremljenost, a o njoj moraju da brinu svi – država, institucije, firme i pojedinci. Moderna manifestacija zasnovana na novim tehnologijama, najsavremenijim naučnim dostignućima, vrhunskoj opremi i sredstvima.

HALE

Hala 2

ORGANIZATOR

BEOGRADSKI SAJAM

Zoran Gligorić, koordinator
tel: +381 (0)11 2655-486
fax: +381 (0)11 3615-298

Bogdan Vujović, saradnik na projektu
tel: +381 (0)11 2655-842

e-mail: 112@sajam.rs

STATISTIKA

broj izlagača:86 (iz četiri države)
izložbeni prostor:2.600 m2
posetilaca:6.000

GALERIJA