KUĆNI SAJAM EXPO XII

KUĆNI SAJAM EXPO XII2018-07-18T09:44:48+00:00
Kućni sajam EXPO XI

18 – 20. februar 2019.

Poljoprivreda, garden program.

CENA ULAZNICE

Sajam je zatvorenog tipa. Ulaz je dozvoljen samo sa pozivnicom organizatora.

HALE

Hala 5