10. KUĆNI SAJAM, EXPO X

10. KUĆNI SAJAM, EXPO X 2017-01-26T09:28:24+00:00

20 – 23. februar 2017.

Poljoprivreda, garden program.

www.agromarket.rs

CENA ULAZNICE

Sajam je zatvorenog tipa. Ulaz je dozvoljen samo sa pozivnicom organizatora.

HALE

Hala 5