Studije grafičkog inženjerstva su jedinstvene na prostorima naše zemlje i obuhvataju savremeno interdisciplinarno područje u kom su uz grafiku i dizajn prisutne još neke nauke kao što su računarstvo, elektronika, elektrotehnika, komunikacije, menadžment i ekonomija. Na departmanu se izučavaju grafičke tehnologije u tehničko-tehnološkom, ali i estetskom i ekonomskom smislu putem predmeta koji se bave tehnologijama štampe i reprodukcije, oblikovanjem i projektovanjem svih vrsta grafičkih proizvoda, izradom multimedijalnih sadržaja (tekst, slike, grafike, animacije, video i audio sekvence), izradom ambalaže i sl.

GRID, Fakultet tehničkih nauka

Za studije grafičkog inženjerstva i dizajna fakultet raspolaže kvalitetnim kadrom sa velikim iskustvom i u svetu priznatim rezultatima. Predavanja i vežbe su interaktivnog karaktera i odvijaju se u moderno opremljenim učionicama fakulteta i u okviru GRID Grafičkog centra. Grafički centar organizovan je kao posebna organizaciona jedinica u sklopu Departmana Grafičkog inženjerstva i dizajna i organizacione strukture Fakulteta tehničkih nauka i raspolaže sa novom, modernom opremom koja se koristi u nastavi i u eksperimentalnom, naučnom radu. GRID Grafički centar je najopremljeniji laboratorijski prostor korišćen za edukativne svrhe na visokoškolskim ustanovama ovog tipa i u zemlji i u okruženju.

Na Grafimi 2017. Departman se predstavlja kroz seriju predavanja kako bi posetioci Sajma imali predstavu o aktuelnostima na tržištu, kao i novitetima u obrazovnom procesu.